Số điện thoại
0778235104

Dreamfly

LÍNH DỰ BỊ
25/5/18
1
1
0
Hôm nay vừa gặp em lần đầu tiên. Khuôn mặt có nét khá duyên, và V1 V3 của em đẹp, to đừng hỏi (to hơn so với trên ảnh nhiều). Dáng cũng khá cao, tuy không thuộc kiểu mình dây, nhưng về cá nhân mình thì rất thích tạng người đầy đặn như em.
Em rất ngoan, biết chiều chuộng, chủ động đổi và hỏi mình thích tư thế nào. BJ cũng rất nhiệt tình chứ không hề qua loa như những em khác.
Nói chung là mình rất hài lòng về dịch vụ của em, sẽ hẹn em vào một lần khác.
 
Hôm nay vừa gặp em lần đầu tiên. Khuôn mặt có nét khá duyên, và V1 V3 của em đẹp, to đừng hỏi (to hơn so với trên ảnh nhiều). Dáng cũng khá cao, tuy không thuộc kiểu mình dây, nhưng về cá nhân mình thì rất thích tạng người đầy đặn như em.
Em rất ngoan, biết chiều chuộng, chủ động đổi và hỏi mình thích tư thế nào. BJ cũng rất nhiệt tình chứ không hề qua loa như những em khác.
Nói chung là mình rất hài lòng về dịch vụ của em, sẽ hẹn em vào một lần khác.
thanh ciu cac tềh yêu nhiều . 1 ngày đẹp trời mong gặp cac a sớm nhất nhá
 

Fomoli

LÍNH DỰ BỊ
2/4/18
16
5
2
Lúc em nó bước vào thì khá nhẹ nhàng nhưng lúc em nó vào cầu dâm dật thì bản năng sát thủ săn chim trỗi dậy phê k tưởng